Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của bạn về các giải pháp công nghiệp

Sản phẩm

Sản phẩm tiêu biểu

Chúng tôi là chuyên gia trên

Các lĩnh vực công nghiệp

Dầu khí

Nâng cao tự động hóa trong ngành Dầu khí với Hỗ trợ của chúng tôi.

Hóa chất và hóa dầu

Trong một ngành công nghiệp thay đổi và đa dạng, các giải pháp của chúng tôi cung cấp sự chắc chắn.

Giấy và bột giấy

Hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Đóng tàu và hàng hải

Sản phẩm tốt nhất và Giải pháp tốt nhất.

Các ngành công nghiệp khác

Nhà máy thép, Nước và Nước thải, Thực phẩm, Dược phẩm, Truyền thông và Viễn thông...

Dự án

Dự án tiêu biểu

img

Nhà máy điện

img

Nhà máy lọc dầu

img

Giàn khoan

img

CÔNG NGHỆ GIẤY

img

Nhà máy điện mặt trời

Khách hàng