Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

  • Tên nhà máy: Nhà máy điện Nhơn Trạch 1
  • Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
  • Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đơn vị thành viên của PV Power
  • Công suất: 450 MW
  • Sản lượng điện bình quân: 2,5 tỷ kWh/năm
  • Phát điện thương mại: Tháng 8/2009