Chống sét nguồn 1 Pha+N, 280VAC, 20 kA, SPCT2-280/1+NPE

Mã hàng: SPCT2-280-1+NPE Mã đặt hàng: 167619

Chi tiết

Chống sét nguồn 1 Pha, 280VAC, 20 kA, SPCT2-280/1

Mã hàng: SPCT2-280/1 Mã đặt hàng: 167593

Chi tiết

Chống sét nguồn 1 Pha, 335 VAC, 20 kA, SPCT2-335/1

Mã hàng: SPCT2-335/1 Mã đặt hàng: 167598

Chi tiết

Chống sét nguồn 1 Pha, 460 VAC, 20 kA, SPCT2-460/1

Mã hàng: SPCT2-460/1 Mã đặt hàng: 167608

Chi tiết

Chống sét nguồn 3 Pha+N, 280VAC, 20 kA, SPCT2-280/3+NPE

Mã hàng: SPCT2-280/3+NPE Mã đặt hàng: 167620

Chi tiết