BỘ NGUỒN PRO ECO 960W 24V 40A

BỘ NGUỒN PRO ECO 960W 24V 40A

Chi tiết

BỘ NGUỒN PRO MAX 120W 24V 5A

BỘ NGUỒN PRO MAX 120W 24V 5A

Chi tiết

BỘ NGUỒN PRO TOP1 120W 24V 5A

Bộ nguồn PRO TOP1 120W 24V 5A Order code: 2466870000 Nguồn vào: 85...264 V AC, 80 ... 410 V DC max. 300 V AC ≤ 15 s Chống sét bảo vệ nguồn vào bằng...

Chi tiết

BỘ NGUỒN PRO TOP1 480W 24V 20A

Bộ nguồn PRO TOP1 480W 24V 20A Order code: 2466890000 Nguồn vào: 85...264 V AC, 80 ... 410 V DC max. 300 V AC ≤ 15 s Chống sét bảo vệ nguồn vào bằng...

Chi tiết

BỘ NGUỒN PRO TOP1 960W 24V 40A

Bộ nguồn PRO TOP1 960W 24V 40A Order code: 2466900000 Nguồn vào: 85...264 V AC, 80 ... 410 V DC max. 300 V AC ≤ 15 s Chống sét bảo vệ nguồn vào bằng...

Chi tiết