Trải nghiệm cách các giải pháp Weidmüller tăng hiệu quả, độ tin cậy và chất lượng trong các ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.

Giải pháp quản lý năng lượng

Our integrated expertise from a single source

Các giải pháp tự động hóa phi tập trung

Các giải pháp kinh tế cho các nhiệm vụ tự động hóa phi tập trung. Các giải pháp dựa trên chức năng với FieldPower®

Giải pháp cho Workplace

Tối ưu hóa quy trình lắp đặt tủ điều khiển với các giải pháp được tối ưu cho mọi giai đoạn trong chuỗi sản xuất

Industrial IoT

IIoT hứa hẹn sẽ cách mạng hóa việc sản xuất nhờ việc thu nhận và truy cập vào nguồn dữ liệu khổng lồ với tốc độ lớn hơn.

Industrial Analytics

Analyze, display, predict - with Industrial Analytics

Năng lượng mặt trời

Các giải pháp đáng tin cậy cho các dự án năng lượng mặt trời. Khám phá toàn bộ các giải pháp của Weidmuller cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp

Năng lượng gió

Vận hành các tuabin gió hiệu quả hơn với các giải pháp phù hợp của Weidmuller để đạt được lợi nhuận tối đa.