ỐC SIẾT CÁP CHỐNG CHÁY NỔ EATON

Ốc siết cáp ( cable gland) chuyên dùng trong hầu hết mọi loại cáp được sử dụng trong môi trường nguy hiểm, công nghiệp và thương mại. Được thiết kế để tuân thủ nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật toàn cầu đáp ứng các quy tắc và tiêu chuẩn của Bắc Mỹ và quốc tế bao gồm NEC, CEC, ATEX, IECEx và các chứng chỉ khu vực.

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương