BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU MTL 4544, MTL 4544S, MTL5544, MTL5544S (SAFETY BARRIER)

Bộ cách ly tín hiệu MTL4544, MTL4544S, MTL5544, MTL5544S sử dụng cho tín hiệu 4-20mA của transmitter 2 dây hoặc 3 dây hoặc tín hiệu HART nằm trong khu vực nguy hiểm ( Ex

Bộ cách ly tín hiệu MTL4544, MTL4544S, MTL5544, MTL5544S
Safety barrier MTL
REPEATER POWER SUPPLY
2-channel, 4/20mA, HART®, 2- or 3- wire
transmitters

Bộ cách ly tín hiệu MTL4544, MTL4544S, MTL5544, MTL5544S sử dụng cho tín hiệu 4-20mA của transmitter 2 dây hoặc 3 dây hoặc tín hiệu HART nằm trong khu vực nguy hiểm ( Ex)

Nhà phân phối MTL tại Việt Nam
Đại Lý MTL Việt Nam
Safety Barrier MTL VietNam
Bộ cách ly tín hiệu IS VietNam

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương