UC20-WL2000-AC

Controller, IP20, u-control 2000 web, AutomationController, Web-based
Type UC20-WL2000-AC
Order No. 1334950000
Version Controller, IP20, u-control 2000 web, AutomationController, Web-based
GTIN (EAN) 4050118138351
Qty. 1 pc(s).
Availability Delivery date on request

Là đại lý chính thức của Weidmuller tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các loại Remote I/O UC20-WL2000-AC của Weidmuller và các sản phẩm khác của Weidmuller.

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương