BỘ CÁCH LY MTL TÍN HIỆU 4516, MTL5516, MTL 5516C (SAFETY BARRIER)

MTL 4516, MTL 4516C, MTL 5516 cho phép điều khiển hai tải ở khu vực an toàn bằng công tắc hoặc cảm biến tiệm cận được đặt trong khu vực nguy hiểm Ex.

MTL 4516, MTL 4516C, MTL 5516 cho phép điều khiển hai tải ở khu vực an toàn bằng công tắc hoặc cảm biến tiệm cận được đặt trong khu vực nguy hiểm Ex. Khi được chọn, các điều kiện hở hoặc ngắn mạch trong hệ thống dây hiện trường được phát hiện bởi bộ phát hiện sự cố trên dây (LFD) và cũng được hiển thị trên thiết bị MTL 4516, MTL 4516C, MTL 5516 .
Đảo pha cho mỗi kênh bằng một công tắc ở ngay thiết bị MTL 4516, MTL 4516C, MTL 5516 và ngõ ra relay

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

MTL4516     2ch DI relay output Datasheet 
MTL4516C     2ch DI with changeover relay output Datasheet 

 

Sản phẩm tương đương