Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S Safety barrier MTL

Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S Safety barrier MTL MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S REPEATER POWER SUPPLY 4/20mA, HART®, 2- or 3-wire transmitters Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S sử dụng cho tín hiệu 4-20mA của transmitter 2 dây hoặc 3 dây hoặc tín hiệu HART nằm trong khu vực nguy hiểm ( Ex)

Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S,MTL5541, MTL5541S
Safety barrier MTL
MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S
REPEATER POWER SUPPLY
4/20mA, HART®, 2- or 3-wire transmitters

Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S,MTL5541, MTL5541S sử dụng cho tín hiệu 4-20mA của transmitter 2 dây hoặc 3 dây hoặc tín hiệu HART nằm trong khu vực nguy hiểm ( Ex)

Nhà phân phối MTL tại Việt Nam
Đại Lý MTL Việt Nam
Safety Barrier MTL VietNam
Bộ cách ly tín hiệu IS VietNam

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương