Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 lặp lại tín hiệu từ cảm biến rung động trong khu vực nguy hiểm

Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 Safety barrier
VIBRATION TRANSDUCERINTERFACE

Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 lặp lại tín hiệu từ cảm biến rung động trong khu vực nguy hiểm, cung cấp đầu ra cho hệ thống giám sát trong khu vực an toàn. Giao diện tương thích với 3-wire eddy-current probes và cảm biến gia tốc hoặc cảm biến dòng điện 2 dây, lựa chọn được bằng DIP Switch ngay trên thiết bị.

Nhà phân phối MTL tại Việt Nam
Đại Lý MTL Việt Nam
Safety Barrier MTL VietNam
Bộ cách ly tín hiệu IS VietNam
MTL Intrusment VietNam

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương