Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 Safety barrier FIRE AND SMOKE DETECTOR INTERFACE 2-channel

Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 Safety barrier
FIRE AND SMOKE DETECTOR INTERFACE
2-channel

Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 là sử dụng với các đầu báo cháy và báo khói được đặt ở các khu vực nguy hiểm Ex.
Khi hoạt động, việc kích hoạt cảm biến gây ra sự thay đổi tương ứng trong dòng điện vùng an toàn. Thiết bị có tính năng bảo vệ đầu vào .

Nhà phân phối MTL tại Việt Nam
Đại Lý MTL Việt Nam
Safety Barrier MTL VietNam
Bộ cách ly tín hiệu IS VietNam
MTL Intrusment VietNam

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

MTL4561     2ch loop-powered, for fire and smoke detectors Datasheet 

Sản phẩm tương đương